Tedavi Modeli

Dr. Sagie‘nin Yüz-Yüze Yatak Islatma (Enürezis) Tedavisi

Dr. Sagie‘nin Yüz-Yüze Yatak Islatma (Enürezis) Tedavisi

Dr. Sagie’nin geliştirdiği multimodal (birden fazla tedavi yöntemini içeren) tedavi benzersiz olup, yaşları dört ile otuz beş arasında değişen 40,000 enürezis hastası ile ilgili klinik ve araştırma tecrübelerinden elde edilen veriler baz alınarak geliştirilmiştir.
Tedavi modelinin kişiye özel oluşu ve ıslatma sıklığı, hastanın yaşı, gündüz kontrolü, alta kaçırma, uyku derinliği, çocuğun motivasyonu ve başka faktörler gibi enürezisi tüm yönleri ile değerlendirmesi, bu tedavinin ayırt edici özelliğidir. Kişiye özel bir tedavidir. Bu model; enürezis alarmının kullanımı, kısa ve orta vadeli olumlu pekiştirme, modelleme, refleks ve uyanmaya verilen tepkinin ölçümü, sfinkter kaslarının kuvvetlendirilmesi ve mesane kapasitesinin artırılmasına yönelik günlük egzersizleri içeren, enürezisin davranışçı tedavisini kapsar. Bazı durumlarda ise aşırı sıvı alımını, rahatlatma, plasebo ve diğer tedavi yöntemlerini kullanır.