Çin’deki Yatak ıslatma Kliniği

Dr. Sagie Çin’deki ilk Yatak Islatma kliniğini kurmuştur

Shanghai Çocuk Tıp Merkezi (SCMC) ABD, İngiltere ve İsrail’in önde gelen tıp merkezleri ile profesyonel düzeyde bir ilişki içerisindedir. Yerel çalışanların eğitim ve öğretimi için uzmanlar SCMC’yi ziyaret etmektedirler.
Shangai bölgesinin nüfusu onyedi milyondur. SCMC bu bölgede yaşayan çocuklara sağlık hizmeti vermektedir.
Schneider Çocuk Tıp Merkezini ziyareti sırasında, SCMC direktörü Dr. Shen, Dr. Sagie ile hastane kliniğinde tanışmış, kendisinin benzersiz enürezis tedavi modelini öğrenip, büyük ilgi göstermiştir.
Dr. Shen’in ricası üzerine, Dr. Sagie SCMC’de bir enürezis kliniğinin kurulması ve yerel doktorların eğitimi için Project Hope tarafından Çin’e gönderilmiştir. Dr. Sagie, Shangai’da iki hafta kalıp, Prof. Xingming Jin başkanlığındaki Çocuk Gelişimi Departmanından beş pediatristi eğitmiştir.
Programın uygulaması zorlu olmuş, batı ülkelerindeki çocuk psikolojisi hakkındaki bilinç düzeyinin kısıtlı olması sebebiyle tedavi modelimizin anlaşılabilmesi için tedavi programı, pek çok temel kavramı da içermiştir.
Bunun ötesinde, yaklaşım ve kültürel açıdan çok büyük farklılıklar vardır. Çin’de çocuk bezleri neredeyse hiç kullanılmamaktadır. Çocuk külotunda tuvaletin yapılabilmesine olanak veren büyük bir delik bulunmaktadır. Annelerin çoğu çalışmakta ve çocuklar büyükanneler tarafından yetiştirilmektedir.
Evli çiftlerin birden fazla çocuk sahibi olmalarını yasaklayan doğum kontrolü yasası çocuğa karşı özel bir davranış oluşturmakta ve ebeveynler çocukların yetiştirilmesine büyük kaynaklar ayırmaktadırlar. Bu yasa ağır cezalar ile kararlılıkla uygulanmaktadır.
Dr. Sagie, ziyareti sırasında çok disiplinli olduğu gözlenen Çinli çocukları tedavi etti. Ebeveynler enürezisin derin uyku ile ilgili olduğunu ve tıbbi bir sorun olmadığını kabul etmekte zorlandılar. Olası fiziksel sebepleri elemek için kapsamlı tıbbi testlerin yapılması konusunda ısrar ettiler.
Çin’de geleneksel tıp uygulamalarının halen kullanılmasına rağmen Batı tıbbına da büyük ölçüde açıklar. Büyük zorluklara rağmen Çinli pediatristlerin öğrenme konusundaki motivasyonları çok yüksekti.
Eğitim programının yanı sıra, Dr. Sagie Shangai bölgesinde 140 pediatriste enürezis ile ilgili bir seminer verdi. Bu seminer büyük ilgi topladı ve basında genişçe yer aldı.
SCMC’yi ilk ziyaretini takiben Dr. Sagie bir yıl sonra asistanı ve oğlu enürezis uzmanı Tal Sagie ile birlikte, SCMC’de yatak ıslatma kliniğinin faaliyetinin başlatılması için iki haftalık yoğun ve ileri seviyede eğitim vermek üzere yeniden davet edildi.

Çin’deki enürezis kliniği Dr. Sagie tarafından kurulmuştur. Halen, Dr. Sagie ve Tal Sagie tarafından eğitilmiş Çinli görevliler tarafından faaliyetine devam etmektedir.