התוכנה של TheraPee

התוכנה האינטראקטיבית מבוססת אינטרנט, לטיפול בהרטבה

התוכנה מדמה במדויק את הטיפול בהרטבה של ד”ר שגיא כפי שהיא מבוצעת “פנים מול פנים” במרפאות.
במהלך פיתוח התוכנה, זיהינו וריכזנו את כל התרחישים האפשריים בהם אנחנו פוגשים או עשויים לפגוש במהלך הטיפול בהרטבה במרפאה וזאת בהתבסס על בסיס נתונים של למעלה מ 30,000 מרטיבים בכל הגילאים.
בנינו את כל הפרופילים האפשריים של מטופל עם בעיית הרטבה תוך התייחסות לפרמטרים כמו גיל המטופל, תדירות ההרטבה בלילה, יכולת השליטה ביום ועוד.
על סמך התסריטים האפשריים והפרופילים השונים האפשריים של המטופל, בנינו מספר רב של אלגוריתמים (נוסחאות) מתוחכמים ומורכבים. השימוש באלגוריתמים אלו, מאפשר לתוכנה לתת תגובה דומה לזו של המטפל במרפאה. התגובה, אפילו, מפורטת יותר מזו הניתנת במרפאה.
בסיס התקשורת בין המטופל לתוכנה, מתקיים באמצעות “הטבלה הוירטואלית”. ההורים מספקים את המידע, אודות תגובת הילד לטיפול, על “הטבלה הוירטואלית”. התוכנה מנתחת את הנתונים ואלגוריתם מתאים בוחר את המענה המיטבי למצב. המענה ניתן ע’י סרטון וידאו קצר או סידרה של מספר סרטונים מתוך מאות סרטונים שצולמו מראש ונותנים מענה לכל מצב אפשרי. בסרטונים אלו המטופל והוריו “יפגשו” את “המטפל הוירטואלי” שהוא בעצם ד”ר קובי שגיא. “המטפל הוירטואלי” יתייחס לילד והוריו, ינתח את מצב הילד, ייתן משוב לגבי ההתקדמות בטיפול, הילד יקבל חיזוקים מידיים, יתבצעו אינטראקציות בין הילד למטפל, הילד יקבל מטלות לביצוע שיודגמו ויומחשו ובנוסף יוצגו ניתוחים סטטיסטיים שיאפשרו הבנה טובה יותר התהליך הטיפולי ושל תגובת הילד לטיפול.