מבוטחי מאוחדת

ביטוח עדיף

לא יינתן החזר על ידי קופת החולים.

עלות הטיפול:
₪1450

עלות הפיקדון עבור המכשיר: 500. הפיקדון יוחזר במלואו בגמר הטיפול באמצעות העברה בנקאית. על מנת לקבלו חזרה יש לשלוח חזרה אלינו את המכשיר בדואר רשום, עם סיום הטיפול.

ביטוח שיא

עלות הטיפול: 1450
החזר הניתן על ידי קופת החולים: 919

עלות הטיפול
לאחר החזרים:

₪531

עלות הפיקדון עבור המכשיר: 500. הפיקדון יוחזר במלואו בגמר הטיפול באמצעות העברה בנקאית. על מנת לקבלו חזרה יש לשלוח חזרה אלינו את המכשיר בדואר רשום, עם סיום הטיפול.