מבוטחי מכבי

מכבי

יש לוודא כי קיימת הפניה מרופא הילדים טרם תהליך הרכישה!
ללא הפניה, לא יינתן החזר על ידי קופת החולים.

עלות הטיפול: 1390
החזר הניתן על ידי קופת החולים: 484

עלות הטיפול
לאחר החזרים:

₪906

עלות הפיקדון עבור המכשיר: 500. הפיקדון יוחזר במלואו בגמר הטיפול באמצעות העברה בנקאית. על מנת לקבלו חזרה יש לשלוח חזרה אלינו את המכשיר בדואר רשום, עם סיום הטיפול.