מבוטחי לאומית

ביטוח כסף

עלות הטיפול: 1450
החזר הניתן על ידי קופת החולים: 660

עלות הטיפול
לאחר החזרים:

₪790

עלות הפיקדון עבור המכשיר: 500. הפיקדון יוחזר במלואו בגמר הטיפול באמצעות העברה בנקאית. על מנת לקבלו חזרה יש לשלוח חזרה אלינו את המכשיר בדואר רשום, עם סיום הטיפול.

ביטוח זהב

עלות הטיפול: 1450
החזר הניתן על ידי קופת החולים: 680

עלות הטיפול
לאחר החזרים:

₪770

עלות הפיקדון עבור המכשיר: 500. הפיקדון יוחזר במלואו בגמר הטיפול באמצעות העברה בנקאית. על מנת לקבלו חזרה יש לשלוח חזרה אלינו את המכשיר בדואר רשום, עם סיום הטיפול.