מבוטחי כללית

כללית

עלות הטיפול: 1450
החזר הניתן על ידי קופת החולים: 540

עלות הטיפול
לאחר החזרים:

₪910

עלות הפיקדון עבור המכשיר: 500. הפיקדון יוחזר במלואו בגמר הטיפול באמצעות העברה בנקאית. על מנת לקבלו חזרה יש לשלוח חזרה אלינו את המכשיר בדואר רשום, עם סיום הטיפול.