המרפאות

מרפאה כתובת
קרית חיים רח’ אלכסנדר זייד 72 מפה
בני ברק רח’ צפניה 9, קומה א’ מפה
אשדוד רח’ מבוא רבי עקביה בן מהללאל 8 מפה
מודיעין עלית אבני נזר 4, מרפאת ד״ר יוסלסון מפה
ירושלים מרכז רפואי רמות, רח’ יגאל 35, רמות ב’ מפה
בית שמש קופ”ח לאומית, שפת אמת 4, בית שמש מפה
בית”ר עלית רח’ ישמח ישראל 1 (קופ”ח מאוחדת), מרכז תמרים מפה